ฝนหลงฤดู น้ำท่วมขัง 6 เส้นทาง

นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่าจากข้อมูลศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วม สำนักการระบายน้ำ กรุงเทพมหานคร (กทม.)รายงานสถานการณ์ฝนตกในพื้นที่กรุงเทพฯตั้งแต่เช้ามืดที่ผ่านมา จนถึงเวลาประมาณ 08.40 น.พบยังมีฝนตกเล็กน้อยกระจายทั่วพื้นที่กรุงเทพฯ โดยมีปริมาณน้ำฝนสะสมสูงสุดอยู่ที่เขตหนองจอก 133 มิลลิเมตร ซึ่งถือว่ามีปริมาณสูง หากเทียบกับศักยภาพ ที่ กทม.สามารถรองรับน้ำฝนสะสม ได้อยู่ที่ 60 มิลลิเมตร