โครงการสมาร์ทเมืองขอนแก่นในการก่อสร้างทางรถไฟ

การประชุมครั้งนี้จะพิจารณาระยะแรกของโครงการสมาร์ทเมืองขอนแก่นในการก่อสร้างทางรถไฟสายไฟขนาด 22.6 กิโลเมตรจากสำราญสู่ท่าพระมูลค่าประมาณ 30,000 ล้านบาทตามที่คณะกรรมการของเทศบาลนครขอนแก่นกล่าว ขั้นตอนต่อไปคือการดำเนินการให้ บริษัท ขอนแก่นทรานซิสชั่นเซ็นเตอร์ จำกัด (KKTS) จ้างที่ปรึกษาทางการเงินเพื่อระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์

ด้วยความหวังที่จะระดมทุนผ่านโครงสร้างพื้นฐาน กองทุนในปีนี้ KKTS เป็นกิจการร่วมค้าซึ่งได้รับอนุมัติจากกระทรวงมหาดไทยซึ่งจะเห็นเขตเทศบาล 5 แห่งในจังหวัดขอนแก่นดำเนินโครงการขนส่งในเขตอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น เทศบาลมีชื่ออยู่ที่เมืองขอนแก่นอำเภอศิลาตำบลเมืองเก่าอำเภอสำราญและตำบลท่าพระ