ความหลากหลายทางพันธุกรรม

พวกเขาแสดงให้เห็นว่าทั้งสองสายพันธุ์ของ 136Thr และ 136Ile ได้รับการบำรุงรักษาโดยการคัดเลือกโดยธรรมชาติโดยใช้วิธีพันธุกรรมของประชากรหลาย ๆ รูปแบบของการคัดเลือกโดยธรรมชาติที่รักษาความหลากหลายทางพันธุกรรมภายในประชากรเรียกว่า “การเลือกสมดุล” ความแตกต่างของลักษณะทางจิตในแต่ละบุคคลสามารถสังเกตได้ในประชากรมนุษย์

และลักษณะทางบุคลิกภาพบางอย่างที่พบในสัตว์ที่ไม่ใช่มนุษย์ สิ่งนี้แสดงให้เห็นถึงความเป็นไปได้ที่ว่าความหลากหลายทางพันธุกรรมที่เกี่ยวข้องกับลักษณะบุคลิกภาพและ / หรือความผิดปกติทางจิตเวชจะได้รับการรักษาโดยการเลือกสมดุลแม้ว่าความกดดันดังกล่าวมักจะอ่อนแอและยากที่จะตรวจจับ